• ← Lista aktualności

  Politechnika Gdańska stawia na ekologię z Górski Energia

  Na dachu jednego z budynków Politechniki Gdańskiej zamontowana została instalacja fotowoltaiczna służąca zarówno jako alternatywne źródło energii dla uczelni, jak i narzędzie dydaktyczne dla studentów. To ekologiczne rozwiązanie sfinansowane zostało w połowie w ramach dotacji z Programu „Słoneczne Pomorze” WFOŚiGW , kolejnych 50% wydatków zostało pokrytych przez firmę Górski Energia.

  Na szczególną uwagę zasługuje dydaktyczny aspekt tego projektu. Dzięki wpięciu w instalację specjalistycznego urządzenia Sunny Webbox , możliwy jest monitoring pracy paneli słonecznych przez studentów. Za pośrednictwem portalu www.sunnyportal.com, będą oni mieli dostęp do wszelkich danych generowanych podczas pracy Instalacji fotowoltaicznej. Należą do nich m. in. bieżące i archiwalne informacje o oszczędnościach z tytułu redukcji emisji CO2, czy też dane o łącznym wolumenie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w ujęciu bieżącego dnia lub godziny oraz innych wybranych okresów. Urządzenie informuje również o mocy instalacji w wybranych przedziałach czasowych i porach dnia. Wskazuje również jakie korzyści finansowe płyną w związku z produkcją własnej produkcji energii elektrycznej, zamiast zakupu tej samej ilości energii z sieci lokalnego Operatora.

  Dzięki tym informacjom możliwe jest prowadzenie badań nad rozwojem systemów wspomagających pracę układów fotowoltaiki . Zajęcia laboratoryjne zyskały praktyczny aspekt umożliwiając studentom wykorzystanie wcześniej zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu energii odnawialnej. 

  Ze względu na zabytkowy charakter budynku zastosowano też nietypowe rozwiązanie montażu instalacji pozwalające uniknąć ingerencji w strukturę dachu. W tym celu, na życzenie Politechniki, użyte zostały lekkie, aluminiowe konstrukcje łatwe do demontażu i ponownego montażu w razie takiej potrzeby. 

  Panele zajęły ok. 40 m2 powierzchni dachu. Składa się na to 17 norweskich paneli, każdy o mocy 255W, tworząc system fotowoltaiczny o mocy 4,335 kW. Dzięki jego zastosowaniu wielkość rocznej produkcji energii elektrycznej wyniesie ok. 3 900 kWhe w skali całego roku, a oszczędność z tytułu redukcji emisji dwutlenku węgla wyniesie ok. 3 500 kg CO2 rocznie. Ciekawostką jest nietypowe nachylenie paneli pod kątem 15 stopni w kierunku południowym, ze względu na określone wcześniej wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stanowi to również podstawę badań naukowych. Studenci badają wielkość produkcji energii elektrycznej i mocy chwilowej instalacji przy zmiennych warunkach otoczenia i przy nieoptymalnym kącie zamontowania paneli.

  Projekt został zrealizowany z inicjatywy Górski Energia we współpracy z firmą Sun Sol. Firma Górski Energia należy do grupy kapitałowej Przedsiębiorstwo Budowlane Górski, która od ponad 30 lat zajmuje się działalnością w sektorze budowlanym i deweloperskim. Górski Energia powstała w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie inwestorów tematami fotowoltaiki, kogeneracji i szeroko rozumianej efektywności energetycznej. W swojej działalności firma propaguje ekologiczne i odnawialne źródła energii. Pomaga również przedsiębiorcom zmniejszać koszty odbioru energii elektrycznej.

  Parametry pracy instalacji można podglądać na stronie www.sunnyportal.com. 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się